Vize čistoty

Zobrazeno: 1507×

Dnešní svět jako by z oka vypadl v pohádkách zmiňovanému Kocourkovu. Přitom není třeba chodit dále než za práh vlastního bydliště, téměř celá síť informací je dostupná všem, již disponují připojením k internetu. Pakliže jeden navštěvuje a pročítá nejrozličnější informační servery, jak ostatně občas činím já sám, určitě mi bude uznáno tvrzení, že co se týče všemožných verzí teorií některých oblastí lidského výzkumu, pravděpodobně těžko najdeme druhově bohatší prostředí vytvořené civilizací. Prachobyčejného čtenáře, jedince bez možnosti sebemenšího odborného posouzení předkládaného faktu, nastávající situace bezmilostně vrhá do spárů zásadního dilematu – co je správně? Jeden uznávaný odborník vyvozuje své závěry na základě dlouholeté studie, další pro změnu dle logického úsudku, či podobných korektnost vzbuzujících ujištění. Avšak právě tato ujištění jsou častou příčinou slepé víry, ba dokonce fanatismu. Zvláště v případech, kdy nově obeznámený s „realitou” zavře prohlížeč, čímž završuje zájem o další možný psychický rozvoj. A při jakémkoli dalším střetu s jinými názory ostatních plní dotyčný minimálně svou mysl vztekem, jeho neochota přerůstá až v neurvalost. Následné vyhýbání se komunikace s okolím ještě více zesiluje jeho přesvědčení, vše může vyústit spácháním trestného činu, atentátu atp. Neexistují jen lidé výše uvedeného typu. Kéž by všichni, kteří nakonec dopustí realizaci obdobného zvěrstva, byli takto průhlední. Naneštěstí jsou mezi námi i skrytá smetí usazená ve všech společenských vrstvách naprosto dokonale, dlouhé roky čekající na vhodnou příležitost, aby při nejméně očekávané chvíli započala virulentní infekci svého hostitele. Takové rány vskutku nepředstavitelně bolí, brzdí krásné úmysly dobrých a šlechetných, pohřbívají lásku neznámých za živa. Lhostejnost, ke které nabádají někteří vyznavači absolutní rovnosti všech, jen zvyšuje riziko nákazy tam, kde ještě nepropukla. Svým způsobem i vnáší všechno neřádstvo mezi nás, neboť pouze prostor pro libovolné nepotrestatelné jednání může být využit k nekalostem. Prvotní kladný úmysl popsaného utváření společnosti nijak neospravedlňuje kroky tímto směrem, rozpoznání hranice mezi pozitivem a negativem je právoplatnou charakteristikou rozumného individua. Co ale v současnosti koluje tělem civilizace, bych nazval velmi otrávenou krví, velmi – natolik, že okamžité odsátí veškerých nepatřičných složek by jednak nebylo možné, ale ani smysluplné. Orgány zvyklé během dlouhého časového údobí přijímat cokoli, se totiž těmto látkám částečně přizpůsobí. Tudíž by šok způsobený náhlým nedostatkem „živin“ vedl k jeho odumření. Lehce pak lze odhadnout, kam půjde celé tělo. Proto jedinou spásnou možností vidím postupnou očistu, kdy plynulý přísun teď již opravdu ryzích substancí zajistí čím dál rychlejší degradaci jedů, dokud nebudou vyloučeny jako poslední kapka moči z těla. Nevidím jediný důvod, proč nezačít právě dnes. Čím dříve, tím lépe, totiž jestli doputujeme do stavu, kdy nebude nic než smetí, nikdo už nerozhrne pláty čehosi, bránící slunečnímu svitu, budiči všeho živého, a nastane konec. Věřím, že přese vše rdousící objetí hnusů ještě stále existují ti, kdož touží po čistém světě bez nutného zla a neztratili chuť za svým cílem jít. Jim náleží mé povzbuzení, jim byl ponejvíce svět určen. Dokážeme mnoho a společně porazíme neřády, nedopustíme, aby se kdy znovu opět objevili. Přitom na začátku postačí docela nemnoho – pozorně sledovat dění kolem sebe, nikdy nedojít k unáhlení. Subjektivních pravd může být nekonečné množství, nicméně na jeden svět platí jen jedna, a tu je navýsost nutné hledat. K tomu však jeden zdroj nikdy nestačí. Ostatně sám můžeš zkusit, respektive měl bys, zda nabyté znalosti odpovídají obrazu Tvého smyslového vnímání. Až se tak stane, věz, že jsi připravil svou mysl pro renovaci okolí a tím pádem zavrhuješ sebemenší projev zpětné otravy, navždy zůstaneš zrnem čistoty. Proces však není u konce, naopak, započal Tvůj boj. Vytrvej, likviduj nehmotné zmetky. Teprve poté bude jasně vidět, jak nádherné scenerie Ti připravila tato malá oáza Vesmíru a každý kousek krajiny, i té vnitřní, bude prosycen radostí z vydařené práce. Vize čistoty může být reálná, následuj ji!

Komentáře